Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Ne Yapar?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları;

  • Sağlıklı çocuğun büyüme ve gelişmesini, yaşına uygun aşılarını takip eder.
  • Fiziksel, ruhsal ya da zeka ile ile ilgili takip sırasında yaşı için uygun olmayan durumların ortaya çıkması durumunda erken tanı ve tedaviyi sağlar.
  • Çocukluk döneminde görülen hastalıkların tanı, tedavi ve takibini yapar.
  • Çocuk alerji uzmanları aynı zamanda da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olduğundan takip etmekte oldukları çocukları bu açılardan da izlerler.