Çocuk İmmünoloji Hastalıkları

İmmün (Bağışıklık) Sistem Yetmezliğinde Vücutta Neler Ortaya Çıkar?

Sağlıklı bireylerde immün sistem iki safhadan oluşur. Birinci kısım doğal immün cevaptır ve bu sistem vücuda giren mikrobun çeşidine göre düzenlenmemiş olan ilk basamak bağışıklık yanıtını sağlar.  Bazen bu yanıt tek başına yerlidir ancak enfeksiyon devam ederse edinsel immün sistem aktive olur. Edinsel immün sistem vücudun ikinci sıra savunma mekanizmasıdır. Bu sistem vücuda giren mikrop türüne özel olarak oluşturulur ve hafıza hücreleri tarafından kayıt altına alınır. Bu şekilde aynı mikropla tekrar karşılaştığında etkin bir bağışıklık yanıtı sağlanmış olur.

Bağışıklık yetmezliği olan hastada doğal ya da edinsel immün sistemin bileşenlerinde bozulma görülür ve vücut maruz kaldığı enfeksiyonlara yeterli yanıt veremez. Bu da bağışıklık yetmezliği olan kişinin sık enfeksiyon geçirmesine ya da sağlıklı bireylerde enfeksiyona neden olmayacak mikroplarla hastalanmasına neden olabilir.

İmmün (Bağışıklık) Sistem Yetmezliği Kaç Çeşittir?

Genel olarak primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak ikiye ayrılır. Primer bağışıklık yetmezliği genellikle kalıtımla ortaya çıkarken sekonder (ikincil) bağışıklık yetmezliği ağır beslenme yetersizliği, HIV gibi hastalıklar sonrasında görülür. Bağışıklık yetersizliği kısmi olabildiği gibi bazen de bağışıklık sisteminin tümünü içeren yetmezlik görülebilir.

İmmün (Bağışıklık) Sistemi Yetmezliğinde Hangi Bulgular Görülür?

Bu durumda sıklıkla görülen bulgulardan bazıları:

  • Sık ve tekrarlayan pnömoni (zatürre), bronşit, sinüzit, kulak enfeksiyonları, menenjit ve deri enfeksiyonları
  • İç organlarda enfeksiyon (abse)
  • Büyüme ve gelişme geriliği
  • Ağız içinde yaygın pamukçuk

İmmün (bağışıklık) Sistemi Tanısında Hangi Tetkikler Kullanılır?

  • Tanıda en çok kan testlerinden yararlanılır

Tam kan sayımı, enfeksiyonlarla savaşan antikorların düzeyi ve gerektiğinde alt tipleri, aşıdan sonra gerekli antikoru vücudun üretme durumunu gösteren testler, edinsel immüniteye yönelik lenfosit tiplendirme ve sayıları ve immün sistemi oluşturan birçok fonksiyona yönelik hastanın şikayetlerine özel testler hekim tarafından istenebilir.

 

  • Geçirilmekte olan enfeksiyonun uygun şekilde tedavisi
  • Enfeksiyonları önlemeye yönelik gerektiğinde sürekli antibiyotik tedavisi
  • Bazı durumlarda ise hastane koşullarında uygulanan immün sitem destekleyici ilaçlar

Çocuk İmmünoloji Uzmanlığı İçin Gerekli Eğitim Nedir?

Çocuk İmmünoloji Uzmanlığı Çocuk Alerji Uzmanlığı ile birlikte 6 yıl süren Tıp Doktorluğu eğitiminden sonra 5 yıl süren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığının ardından devam eden 3 yıllık eğitim sonunda edinilir. Bu eğitim sırasında bağışıklık eksikliği olan hastalarda görülen bulgular, tanı yöntemleri, takip ve tedavileri konusunda bilgi edilir ve deneyim sahibi olunur.